Tag: adil

Tuntutan Allah

Almanak Selasa 18 Desember 2007: “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” (Mikha 6:8) Ayat hari ini mengatakan kepada…

Share on Facebook