Day: January 9, 2008

Keluarga DTA :-)

BOLEH SALAH JANGAN BOHONG Kini giliran Kika menangis. Aku dan Martha sedang makan siang. Dia mengadu sambil menunjukkan lembar-lembar buku gambarnya yang penuh coret-coretan gambar goresan tangan Wili. Namun menurut Kika adiknya Wili tidak mau mengaku. Bahkan tidak perduli terhadap…

Share on Facebook

Yang terpenjara dan dilepaskan

Almanak Rabu 09 Januari 2008: Aku, manusia celaka! Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus Tuhan kita (Roma 7:24-25) Menurut Rasul Paulus dosa bukanlah sekadar kegagalan berbuat baik dan benar, atau pelanggaran…

Share on Facebook