Day: December 15, 2007

Lihatlah ke langit!

Almanak Sabtu 15 Desember 2007: Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah: siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha…

Share on Facebook