DOA-DOA PEMBUKAAN IBADAH

Agenda Doa

Oleh: Pdt Daniel T.A. Harahap (sebagian perumusan ulang dari Agenda HKBP)

A. MINGGU ADVENT

(1)

Ya Allah yang maha kuasa,
penguasa langit dan bumi.
Kami sedang menanti-nantikan kedatangan kembali
AnakMu, Tuhan Yesus Kristus,
untuk mengadili dunia ini
dan menggenapkan seluruh kehidupan
dan keselamatan kami.
Berilah Roh Kudus kepada jemaatMu,
supaya dalam masa penantian ini
kami terus mendirikan tanda-tanda kerajaanMu
di dalam gerejaMu dan di tengah-tengah dunia ini.
Berilah semangat dan ketekunan kepada kami
untuk tetap melakukan FirmanMu
mewujudnyatakan kasih dan kebenaran
sampai Tuhan datang kembali.
AMIN.


(2)

Ya Allah Bapa kami yang di surga!
Kami mengucap syukur
dan terima kasih kepadaMu
karena AnakMu Tuhan Yesus Kristus
telah mengajarkan kami,
bahwa walaupun langit dan bumi ini akan berlalu,
tetapi FirmanMu kekal selama-lamanya.
Sebab itu ingatkanlah kami senantiasa, ya Tuhan,
agar tidak menggantungkan hidup kami
kepada kuasa-kuasa dunia yang fana
dan akan berlalu ini,
sebaliknya
agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami
kepada Tuhan yang kekal.
Tolonglah kami agar bertekun dalam doa,
sabar dalam kesesakan,
dan bersukacita dalam pengharapan
serta tetap rajin berbuat kebajikan,
sampai Tuhan Yesus datang kembali kelak.
AMIN.


(3)

Ya Tuhan Allah,
kami masih hidup di dunia ini
menanti-nantikan Kristus datang kembali.
Sebab itu ajarkanlah kami hukum-hukumMu.
Bukalah mata hati kami, ya Tuhan,
supaya kami mengarahkan seluruh hidup kami
kepada kebahagiaan,
damai sejahtera
dan kehidupan kekal
yang Engkau janjikan kepada semua orang
yang percaya kepada Kristus.
Teguhkanlah hati kami
agar kami tetap setia
dan berharap kepada FirmanMu
sampai akhir hidup kami
dan hingga Kristus datang kelak.
AMIN.(4)

Ya Allah Bapa kami,
segenap jiwa raga kami mengucap syukur
dan terima kasih kepadaMu,
karena Engkau telah mengaruniakan AnakMu
Tuhan Yesus Kristus
membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut.
Kami memohon
kiranya Engkau menerangi hati kami
dengan Roh Kudus
agar kami sungguh-sungguh tahu
dan mengerti apa yang baik dan benar,
yang Kaukehendaki.
Tolonglah kami, ya Tuhan,
menerima masa-masa penantian ini
sebagai kesempatan bertobat
dan membaharui hidup kami.
Biarlah RohMu
senantiasa mengarahkan jiwa kami ke masa depan,
kepada hari kedatanganMu yang agung,
agar kami tidak hanyut dalam kenikmatan
atau sebaliknya
larut dalam kesengsaraan dunia ini.
AMIN.


B. NATAL TUHAN YESUS KRISTUS


(1)

Ya Tuhan Allah, Bapa yang di surga!
Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu
karena kasihMu besar kepada dunia ini.
Engkau memberikan AnakMu yang Tunggal kepada kami,
untuk menyelamatkan kami yang percaya kepadaNya dari dosa dan kematian kekal.
Kami memohon kepadaMu
kiranya kedatanganNya menerangi hati dan jiwa kami
di dunia yang penuh dengan kebencian
dan permusuhan ini.
Ajarlah kami bersyukur kepadaMu,
karena sukacita, pengampunan, damai sejahtera,
dan pengharapan baru
yang dibawa oleh AnakMu, Yesus Kristus,
Tuhan kami.
AMIN.(2)

Ya Allah Bapa yang di surga,
Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini,
sebab itu Engkau mengaruniakan AnakMu yang tunggal,
Tuhan Yesus Kristus,
supaya kami mempercayakan diri kami kepadaNya
dan beroleh kehidupanMu kekal dan penuh.
Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami,
agar kami bertekun dalam iman dan kasih yang benar
sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus, Tuhan kami.
Doronglah kami menjadikan Dia sumber inspirasi
dan motivasi,
serta kerangka acuan kami
hidup di tengah-tengah dunia ini.
AMIN.


(3)

Ya Allah Bapa kami yang ada di surga!
Puji-pujian,
hormat
dan terima kasih kami persembahkan kepadaMu,
karena Engkau memberikan AnakMu,
Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia berdosa.
Dia lahir di kandang yang hina,
supaya kami dapat hidup dalam kemuliaan surga.
Dia telah menjadi miskin
agar kami menjadi kaya.
Dia telah mati
agar kami hidup selama-lamanya.
Kiranya RohMu mengajar dan membimbing kami
agar semakin mengenal kasihMu yang agung,
yang telah Engkau nyatakan dalam AnakMu,
Tuhan Yesus Kristus, Juruslamat kami.
AMIN.(4)

Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus,
Juruslamat kami,
yang telah lahir di kandang domba Betlehem.
Kami memuji namaMu yang kudus,
karena Engkau telah melawat umatMu.
Engkau telah memindahkan kami
dari gelap ke dalam terang,
dari maut ke dalam hidup.
Engkau telah mendamaikan kami denganMu,
sehingga kami dapat hidup bersekutu denganMu.
Ya Allah, yang maha pengasih,
hati kami meluap dengan rasa sukacita
dan bahagia karena kebaikanMu.
Terimalah ucapan syukur kami,
umat yang telah Engkau lawat,
dalam diri AnakMu, Yesus Kristus.
AMIN.

C. TAHUN BARU DAN HARI-HARI MINGGU SESUDAHNYA

(1)
Ya Tuhan Allah,
rahmatMu telah mengantar kami
masuk ke tahun baru ini.
Kami sungguh mensyukuri pemeliharaanMu
atas hidup kami di tahun yang lalu.
Kasihanilah kami juga di tahun yang baru ini, ya Allah.
Berkatilah kami dan seluruh karya yang baik
yang kami lakukan dalam NamaMu.
Lebih dari itu ya Allah,
berkatilah FirmanMu yang telah ditaburkan hamba-hambaMu

ke dalam hati kami,
sehingga bertumbuh subur
dan berbuah banyak melalui hidup kami.
Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh:
terimalah kami di sorgaMu yang kekal
kelak di akhir hidup kami.
AMIN.(2)

Ya Tuhan Allah,
Alfa dan Omega,
Yang Awal dan Yang Akhir, Bapa yang kekal.
Kami bersyukur sebab Engkau menganugerahkan kami
satu tahun yang baru
agar kami dapat mengalami
dan menyaksikan lebih banyak lagi kasihMu di dunia ini.
Tolonglah kami menerima tahun baru ini
sebagai tahun rahmat Tuhan,
waktu dan kesempatan yang Engkau beri kepada kami
untuk bertobat dan berbuat kebajikan.
Ya Allah, berilah kami kekuatan RohMu
untuk melakukan yang baik
sekaligus menolak yang jahat s
epanjang tahun ini.
Dalam Kristus kami bersyukur dan memohon.
AMIN.

D. MINGGU-MINGGU EPIPHANIAS


(1)

Ya Allah Bapa yang Mahapengasih.
Kami bersyukur,
karena Engkau telah memindahkan kami
dari gelap ke dalam terang,
dan dari kejahatan ke dalam kebenaran,
melalui AnakMu yang Tunggal, Tuhan Yesus Kristus.
Kiranya Roh Kudus menuntun kami,
agar iman kami semakin tumbuh dan teguh,
sehingga perbuatan kami juga makin baik dan benar,
sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal
bersama Kristus Yesus, Tuhan kami.
AMIN.(2)

Ya Allah yang Mahakuasa,
Bapa kami yang di surga!
Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus
dari Timur
kelahiran AnakMu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
supaya mereka dapat menyembah Dia
dan bersyukur.
Sinarilah dan terangilah juga hati kami,
agar kami juga sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus,
dan bersama-sama Dia memandang kemulianMu.
AMIN.(3)

Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus.
Engkau telah menyatakan diriMu kepada kami
melalui FirmanMu,
bahwa Engkau mengasihi kami,
dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami,
supaya kami semakin mengenal kasihMu,
dan hidup sesuai dengan kehendakMu di dunia ini.
AMIN.(4)

Ya Allah yang Mahakuasa,
puji syukur kami sampaikan kepadaMu,
karena Engkau telah mengutus AnakMu yang tunggal
kepada bangsa-bangsa.
Kasihanilah kami,
biarlah firmanMu yang kudus itu
juga berdiam di tengah-tengah kami
dan keturunan kami.
Pakailah kami ya Allah menjadi alatMu
untuk menyebarkan kasih
dan kebenaranMu ke seluruh dunia,
agar terang kemuliaanMu bercahaya
atas bangsa-bangsa
yang masih berada di lembah kegelapan
dan kuasa maut.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus. AMIN.(5)

Ya Yesus Kristus!
Engkau adalah Terang Kebenaran
yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini.
Janganlah kiranya memalingkan wajahMu
dari kami umatMu,
agar kami tetap hidup dalam kebenaran
dan kasih.
Ubahlah dan baharuilah hati dan jiwa kami,
agar kami semakin dekat kepadaMu
dan menjadi anak-anak
dan hamba-hamba kebenaran.
AMIN.(6)

Ya Yesus Kristus!
Engkaulah adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup.
Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa
jikalau tidak melalui Engkau.
Karuniakanlah kami Roh Kudus
agar kami tetap setia kepadaMu.
Engkaulah satu-satunya jalan,
kebenaran
dan hidup kami.
Sebab itu, ya Kristus,
janganlah biarkan umatMu menyimpang dari firmanMu
agar kami sampai kepada Bapa di sorga yang mulia

kelak bersama-sama denganMu.
AMIN.

E. MASA PRA PASKAH

(1)

Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Tuhan Yesus telah menderita
dan mati disalib agar kami hidup dan bahagia.
Sepanjang hidupNya Dia telah memberi kami teladan
dan inspirasi
untuk berjuang
dan menderita melawan kejahatan
serta membela kebenaran
Mampukanlah kami menghayati
dan ikut ambil bagian dalam perjuangan Kristus
demi kasih dan kebenaran itu,
agar kami sungguh-sungguh menjadi muridNya
di dunia ini dan bersamaNya di sorga kelak.
AMIN.(2)

Ya Bapa kami yang di surga!
Engkau telah mengutus AnakMu,
Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini
mengalahkan maut dan kejahatan.
Sadarkanlah dan ingatkanlah kami oleh Roh Kudus,
agar kami ikut juga memperjuangkan perdamaian,
keadilan dan kemerdekaan di dunia ini.
Ya Tuhan, tolonglah kami
agar tidak pernah merasa jemu
berbuat kebajikan dan kebenaran
di mana pun Tuhan menempatkan kami.
Sadarkanlah juga pemimpin-pemimpin kami
agar serius menegakkan hukum dan keadilan
di negeri ini,
sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal
bersama-sama Yesus Kristus, Tuhan kami.
AMIN.


(3)

Ya Allah, Bapa yang maha kasih!
Engkau memperhatikan dan mengasihi umatMu,
sebab itulah Engkau tidak menunda-nunda
menyelamatkan kami.
Engkau menyuruh AnakMu ke dalam dunia ini.
Dia telah menderita dicela,
dinista dan disiksa,
hingga akhirnya mati di kayu salib,
supaya kami yang percaya kepadaNya
beroleh hidup kekal dalam namaNya.
Tolonglah kami
agar selama hidup kami di dunia ini
kami pun mau bersatu dengan Kristus.
AMIN.

(4)

Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus,
sumber kehidupan dan kebahagiaan kami!
Pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini
kami mengingat
dan merenungkan kembali penderitaan
dan kematian Tuhan Yesus Kristus,
membebaskan kami dari dosa dan maut.
Kuduskanlah
dan pusatkanlah hati kami
menghayati jalan penderitaan AnakMu,
Tuhan Yesus,
hingga mati di kayu salib,
membebaskan kami.
Demi luka-luka Kristus,
tolonglah kami agar menyadari dosa-dosa
dan kejahatan yang telah kami perbuat.
Ya Tuhan, tolonglah kami mengalahkan
keinginan-keinginan jahat dalam diri kami
namun sebaliknya
kuatkanlah kami memenangkan kehendak baik
yang Kautanamkan di hati kami
sewaktu menciptakan kami.
Dalam Kristus.
AMIN.(5)

Ya Allah Bapa yang maha pengasih!
Kami menyampaikan puji syukur
dan terima kasih kepadaMu,
karena Engkau menyerahkan AnakMu yang tunggal
ke dalam maut,
supaya kami yang percaya kepadaNya
jangan hancur atau binasa,
tetapi beroleh hidupMu yang kekal.
Sungguh Engkau telah membenarkan
dan menguduskan kami dalam Kristus.
Ijinkanlah kami hidup dalam rahmat dan
pengampunanMu.
Demi darah Tuhan Yesus Kristus
yang telah tumpah di Golgota menebus dosa-dosa kami,
dengarkanlah seruan doa kami.
AMIN.

(6)

Bapa kami yang maha baik!
AnakMu Yang Tunggal telah memikul semua dosa kami
melalui kematianNya di kayu salib.
Ajarlah kami agar menghayati keampunan dosa kami
yang kami peroleh karena pengorbanan Kristus.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami
agar hidup dalam kebenaran dan kasih
sebagai ungkapan syukur kami
atas pengampunan dan hidup baru
yang Engkau anugerahkan dalam Kristus,
PutraMu, Sang Anak Domba Kudus.
AMIN.
(7)

Ya, Yesus Kristus Tuhan kami!
Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah.
Kami memuji namaMu
dan mengucapkan terima kasih atas karyaMu
memulihkan kembali hubungan kami dengan Allah.
Sertailah kami selalu dengan RohMu.
Biarlah RohMu tetap tinggal dalam hati kami
agar Dia selalu mengingatkan kami
akan penderitaanMu memikul dosa kami
dan membawa kami kembali kepada Allah.
Biarlah pengampunan yang Engkau anugerahkan
mendorong kami menyesali dosa-dosa kami
dan bertobat.
Ya Kristus,
kami selalu bersyukur kepadaMu
dan berjanji setia mengikuti Engkau sampai mati.
AMIN.


(8)

Ya Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa,
terimalah pujian syukur
dan hormat di tengah-tengah jemaat
yang telah Engkau tebus dengan darahMu kudus.
Sungguh hati kami meluap dengan syukur dan sukacita
karena Engkau telah menebus kami
dari perhambaan dosa dan maut
untuk mengembalikan kami menjadi anak-anak Allah kudus.
Lengkapilah jemaat yang telah Engkau tebus ini
dengan Roh Kudus,
agar kami senantiasa taat kepadaMu
dan menyerahkan diri kami dipimpin oleh RohMu
ke dalam kehidupan yang benar
dan penuh kasih.
AMIN.

F. WAFAT TUHAN YESUS KRISTUS


(1)

Ya Allah Bapa kami yang mengasihi dunia ini.
Engkau telah mengijinkan AnakMu Yesus Kristus,
Tuhan kami,
menderita sengsara dan mati di kayu salib,
supaya kami bebas dari penguasaan iblis
dan cengkeraman maut.
Ajarlah kami menghargai
dan mensyukuri penderitaan AnakMu
untuk membebaskan kami,
dengan belajar mengasihi,
berbuat baik dan adil,
serta merendahkan hati
sepanjang hidup kami.
AMIN.(2)

Ya Tuhan Yesus Kristus,
kami bersujud di kaki salibMu
mengenangkan penderitaan dan kematianMu.
Engkau benar, adil, dan kudus,
namun Engkau telah menderita sengsara keji.
Engkau penuh kasih dan lemah lembut,
namun Engkau disiksa dan dibunuh.
Namun kami sungguh bersyukur dan berbangga.
Penderitaan dan maut sekali pun tidak mampu
mengalahkan kasih dan kebenaranMu.
Tergantung di salib pun
Engkau masih mampu menunjukkan kasih
dan memberikan pengampunanMu.
Siapakah kami ini, ya Tuhan,
dibandingkan dengan Engkau?
Ya Kristus, Anak Allah yang mati tersalib,
erikanlah kami hatiMu,
agar kami dapat menyaksikan kemenangan kasihMu
di kayu penyaliban itu,
supaya kami mengikut Engkau rela menderita,
berkorban
dan menanggung susah
demi terwujudnya kasih,
kebenaran dan damai sejahtera di dunia.
AMIN.


(3)

Ya Tuhan Yesus,
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Kami merendahkan diri di hadapanMu
mengingat Engkau yang tergantung dan mati di salib.
Tolonglah kami
agar dapat ikut merasakan betapa beratnya sengsara
dan penderitaanMu di Golgata demi kami.
Kami menundukkan kepala dan hati kami
mengingat-ingat segala dosa
dan kejahatan kami yang mengakibatkan kematianMu.
Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini, ya Kristus.
Terimalah kami sebagai upah segala pengorbananMu. AMIN.

G. KEBANGKITAN TUHAN YESUS

(1)

Ya Allah,
Bapa kami dalam Yesus Kristus.
Kami sungguh bersukacita
dan mengucapkan terima kasih kepadaMu,
karena Engkau membangkitkan Tuhan kami Yesus
dari antara orang mati.
Kebangkitan AnakMu telah menjadikan kami
manusia berpengharapan di dunia ini.
Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut,
karena Tuhan kami hidup,
dosa dan maut tidak berkuasa membelengguNya.
Ya Allah, puji dan syukur kami naikkan padaMu,
karena dalam Kristus
Engkau juga telah merenggut kami
dari perhambaan dosa
dan menjadikan kami anak-anakMu,
hidup dalam kebenaran dan kekudusanMu.
AMIN.

(2)

Ya Allah Bapa,
penuhilah hati kami dengan kuasa Roh
yang telah membangkitkan Kristus.
Kami bersyukur
dan bersorak gembira
sebab kebangkitan AnakMu memperkuat
dan menghidupkan iman,
kasih dan pengharapan kami.
Kini kami tidak takut lagi kepada kuasa apa pun
yang hendak mengancam hidup kami.
Yesus, Tuhan kami,
telah mengalahkan kuasa dosa dan maut.
Ya Allah,
biarlah semakin hari kuasa kebangkitan Kristus
semakin nyata dalam kehidupan kami.
Jadikanlah kami saksi-saksi kasih,
kebenaran dan kebangkitan Kristus,
dan mulialah namaMu
melalui perkataan
dan perbuatan
dan seluruh aspek kehidupan kami.
AMIN.


(3)

Ya Tuhan Allah yang maha benar.
FirmanMu menyatakan
kami harus bersama-sama AnakMu Tuhan Yesus Kristus
menderita dan mati terhadap dosa,
supaya kami bersama-sama Dia juga
bangkit dan hidup baru dalam kemuliaanMu.
Engkau telah mengalahkan dosa dan maut,
ajarlah kami hanya takut dan taat kepadaMu saja.
Buatlah kami percaya
tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kami
dari Tuhan Yesus Kristus,
sehingga kami tetap teguh beriman kepadaMu
bagaimana pun kondisi hidup kami
dan apapun tantangan yang kami hadapi
selama kami ada di dunia ini.
AMIN.

H. MINGGU ROGATE

Ya Tuhan Yesus Kristus,
Anak Allah yang maha baik.
Puji dan syukur kami persembahkan ke hadiratMu.
KasihMulah yang mengundang kami berhimpun
dan berdoa kepadaMu.
Engkau pernah berjanji
di mana ada dua atau tiga orang berkumpul
dalam namaMu
di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka.
Dengan penuh iman dan keberanian,
kami memohon: genapilah janjiMu,
dengarlah doa-doa dan permohonan kami.
Jawablah
dan kabulkanlah doa kami sesuai rahmatMu yang agung
dan dipermuliakanlah namaMu selalu.
AMIN.


I. KENAIKAN TUHAN YESUS


(1)

Ya Allah,
Bapa kami Tuhan kami Yesus Kristus!
Terpujilah namaMu selama-lamanya.
Engkaulah yang empunya segala kerajaan,
kuasa dan kemuliaan.
Karuniakanlah kami iman yang benar
agar kami menggantungkan seluruh hidup
dan masa depan kami kepada AnakMu yang Tunggal,
Juruselamat kami yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa
memerintah dunia ini.
Berilah kami Roh Kudus
agar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami
ke surgaMu
dan memusatkan seluruh kekuatan kami
melakukan segala yang baik,
benar dan indah
yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, AnakMu.
AMIN.

(2)

Ya Tuhan Yesus Kristus,
Anak Allah yang maha mulia!
Engkau telah naik naik ke surga
dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah.
Janganlah tinggalkan kami sendirian
di dunia yang fana ini.
Berilah kami RohMu
agar Dia mengajarkan kami
melakukan segala ajaran dan teladan hidupMu.
Berikanlah kami pengajar-pengajar,
pemimpin-pemimpin,
dan pelayan-pelayan
yang setia kepada FirmanMu,
dan kuatkanlah mereka melakukan tugas dan
tanggungjawabnya
memimpin kami ke dalam ketaatan kepada Allah,
hingga seluruh musuhMu tunduk
dan takluk di bawah kakiMu.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja kekal,
Engkau telah menang,
kini menangkan jugalah kami
yang beriman
dan berseru dalam namaMu.
AMIN.

J. PENTAKOSTA

(1)

Ya Tuhan Allah Bapa kami!
Terpujilah namaMu selama-lamanya
sebab Engkau menganugerahkan RohMu
sebagai panjar keselamatan
yang Engkau janjikan kepada kami.

Engkau telah menganugerahkan RohMu
untuk menjadi meterai yang mengesahkan kami
sebagai anak-anakMu,
pewaris kehidupan kekal.
Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus
kepada gerejaMu
untuk menerangi hati orang-orang percaya
melihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus.
Kami merendahkan diri kami menyambut RohMu
datang dan tinggal di dalam hati kami yang rendah.
Biarlah RohMu mengajar dan memampukan kami
menjadi murid-murid Yesus
melakukan kasih dan kebenaran,
menghibur kami dalam kesukaran,
dan memberi sukacita yang abadi.
Demi Kristus.
AMIN.
(2)

Datanglah Engkau, ya Roh Kudus,
penuhilah hati umatMu!
Datanglah Engkau, ya Roh Kudus,
hidupkanlah dan segarkanlah jiwa kami!
Datanglah Engkau, ya Roh Kristus,
bebaskanlah dan kuduskanlah kami dalam Kristus.
AMIN.

(3)

Ya Tuhan Yesus Kristus,
kami berterima kasih dan bersyukur kepadaMu,
karena RohMu yang kudus
memanggil kami masuk ke dalam Gereja
yang Engkau dirikan di dunia ini.
Biarlah RohMu tetap tinggal dalam hati kami,
memampukan kami mengaku:
Engkaulah satu-satunya Tuhan
dan Juruslamat kami.
Penuhilah hidup kami dengan buah Roh Kudus.
AMIN.

K. MINGGU-MINGGU SESUDAH TRINITATIS


(1)

Ya Allah kami,
Bapa, Anak dan Roh Kudus!
Kami mengucapkan terima kasih padaMu
dan menyembahMu,
karena Engkaulah yang menciptakan,
menyelamatkan
dan menguduskan kami menjadi umatMu.
Jagailah kami senantiasa
agar kami terhindar dari mara bahaya dan kecelakaan,
hiburlah kami pada waktu kedukaan,
bangunkanlah kembali kami ketika jatuh,
dan pimpinlah kami di akhir hidup kami
agar kami masuk ke dalam kerajaanMu.
Sekarang kami memuji
dan membesarkan namaMu dalam kelemahan
dan keterbatasan kami,
namun kelak di surga kekal
kami akan memuji-muji Tuhan
dengan hati dan perkataan baru yang penuh.
AMIN.

(2)

Ya Tuhan Allah, Bapa kami!
Kami bersyukur kepadaMu
sebab kami percaya
dan mengalami pemeliharaan Tuhan
dalam kehidupan kami di dunia ini.
Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan
di setiap suka-duka kami.
Kuatkanlah iman kami
supaya kami jangan berputus asa di masa kesukaran
dan kekurangan.
amun ajarlah juga kami, ya Tuhan,
agar tidak menyia-nyiakan berkatMu
di masa kelimpahan.
Sadarkanlah kami
supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami
kepada kuasa-kuasa dunia ini,
sebaliknya
agar kami mempercayakan seluruh hidup
dan masa depan kami kepadaMu.
AMIN.(3)

Ya Tuhan Allah, Bapa maha benar!
Kami bersyukur
atas hari dan minggu baru pemberianMu ini.
Kami bersukacita dan datang
memuji Engkau di rumahMu yang kudus
sebab Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami
dan memberikan segala yang baik
yang kami minta dalam nama AnakMu.
Ya Allah,
karuniakanlah kami iman yang berasal dariMu,
agar kami dapat percaya kepadaMu.
Karuniakanlah kami kasih,
agar hidup kami jadi baru.
Dan karuniakanlah kami pengharapan,
agar hidup penuh sukacita dan bahagia.
Dengarkanlah doa kami ini dalam nama AnakMu,
Tuhan Yesus Kristus,
Juruslamat kami.
AMIN.

(4)

Ya Allah,
Yang Awal dan Yang Akhir,
Tuhan yang maha kuasa.
Engkau telah menjanjikan dalam Kristus, AnakMu:
Engkau berkenan mengampuni dosa kami
dan memberi kami hidupMu yang kekal.
Sebab itu kami datang ke hadapan tahta rahmatMu
memohon:
genapilah janjiMu kepada kami.
Pimpinlah kami dengan RohMu s
upaya kami menghayati
dan memberlakukan sikap hidup yang baik,
benar dan adil,
sebagai orang-orang yang telah menerima rahmat
dan pengampunanMu.
Ajarlah kami agar setia menanti-nantikan Engkau
pada waktu kesulitan.
Tolonglah kami agar tetap menguasai diri
dan mengingat Engkau pada waktu kelimpahan.
Ingatlah kami agar senantiasa datang,
berterima kasih dan berseru kepadaMu
di setiap waktu.
AMIN.

(5)

Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kasih!
Kami sangat bersyukur kepadaMu
karena Engkau memanggil kami hidup bersukacita
dalam pengharapan.
Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus,
supaya kami kuat melawan keinginan-keinginan jahat
yang ada di dalam maupun di luar diri kami,
dengan tunduk dan taat kepadaMu.
Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan
yang dapat menghalangi pertumbuhan kami
sebagai murid-murid Yesus.
Ya Tuhan, mampukanlah kami tetap menguasai diri,
supaya kami menang pada akhirnya
dan menerima mahkota kemuliaan
dari AnakMu Tuhan Yesus Kristus,
Penebus kami.
AMIN.


(6)

Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga!
Terimalah ucapan syukur dan hormat kami,
sebab tiap-tiap hari kami mengalami kasihMu
dan kehadiran kuasaMu.
Jiwa kami menjadi saksi:
Tuhan sungguh baik!
Karuniakanlah kami hati yang tulus
dan akal budi yang cerah mengikut Engkau.
Sadarkanlah kami
bahwa hidup kami hanya benar-benar aman
dan tenteram, damai dan sejahtera,
jika kami sungguh-sungguh taat kepadaMu.
Kiranya kami senantiasa memegang FirmanMu
saat menghadapi peluang,
tantangan, godaan dan ancaman dalam hidup ini.
Ya Allah, kami menyerah,
kuatkanlah kami dalam Yesus Kristus, AnakMu.
AMIN.(7)

Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga!
Kami mengucap syukur atas hari baru
yang Tuhan berikan kepada kami.
Ajarlah kami menggunakan waktu pemberianMu
sebagai kesempatan untuk mengasihi
dan menyatakan yang benar.
Ya Tuhan,
kami sangat membutuhkan pertolongan RohMu
agar kami mampu mengisi hari-hari kehidupan kami
dengan melakukan hal-hal benar, baik dan indah,
dan berguna,
yaitu semua yang Tuhan sukai.
Dalam Kristus.
AMIN.

(8)

Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Engkau kudus dan benar.
Bimbinglah dan kuatkanlah kami dengan RohMu
agar kami sungguh-sungguh mendengar
dan menerima FirmanMu,
sumber dan muara hidup kami.
Teguhkanlah FirmanMu dalam hati kami
supaya kami terus-menerus diubah
dan dibaharui oleh Firman dan RohMu.
Ya Alllah,
tolonglah kami mencontoh Tuhan Yesus Kristus,
mengikut Dia dalam kata dan perbuatan,
hingga kami masuk ke dalam surga kekal.
AMIN.

(9)

Ya Allah, Bapa kami yang maha kasih!
Kami berhimpun kini dan di sini
mengucapkan terima kasih
sebab Engkaulah Penolong dan Pelindung kami.
Engkau satu-satunya Allah kami.
Engkau kudus, adil dan benar.
Ya Allah, karuniakanlah kami iman,
supaya kami beribadah hanya kepadaMu
dan hanya menyembah Dikau saja.
Ingatkanlah kami jemaatMu
agar jangan menyandarkan pengharapan kami
kepada dunia ini,
namun hanya kepada Engkau,
satu-satunya Penyelamat dan Pembebas.
Tuntunlah kami agar setia menjadi murid-murid Kristus,
sampai akhir hidup kami.
AMIN.

(10)

Ya Allah yang maha adil dan maha benar!
Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu,
karena Engkau telah menerangi hati
dan jiwa kami dengan Injil Yesus Kristus.
Oleh karena Injil itulah kami mengenal namaMu
dan kasihMu.
Kami ingin mentaati Engkau selama hidup kami.
Sebab itu berilah kami RohMu
agar kami kuat melawan nafsu
dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami,
dan sebaliknya
kami mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar.
Ya Allah, tolonglah kami
agar hati rela menjauhkan diri dari dosa
dan mendekatkan diri kepada AnakMu
Yesus Kristus, Tuhan kami.
AMIN.


(11)

Ya Allah Bapa maha kuasa dan maha benar.
Puji dan syukur kami persembahkan bagiMu, ya Allah
sebab Engkau menghendaki agar kami hidup berbahagia
dan berkelimpahan.
Engkau merencanakan damai sejahtera bagi kami
dan menjanjikan kami masa depan penuh pengharapan.
Berulang kali dan dengan berbagai cara
Engkau telah menyapa kami
dan menunjukkan kasihMu yang besar dan agung itu.
Kini dan di sini kami memohon kepadaMu, ya Allah:
berikanlah kami Roh Kudus
agar kami mau sungguh-sungguh mendengar,
percaya dan melakukan FirmanMu,
yang menjadi sumber sukacita dan bahagia kami.
AMIN.(12)

Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa dan maha kudus!
Terpujilah namaMu selama-lamanya
sebab Engkau melawan
dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak,
tetapi membela
dan menghimpun orang-orang rendah hati.
Engkau menjanjikan kebahagiaan surgawi dan mewariskan bumi kepada orang-orang rendah hati.
Ajarlah kami, ya Tuhan,
supaya tidak bersikap sombong,
angkuh, congkak dan tinggi hati dalam hidup ini.
Sebaliknya bimbinglah kami dengan Roh Kudus,
supaya kami mencontoh Tuhan Yesus
berlaku rendah hati,
lemah lembut,
penuh cinta kasih,
jujur dan sopan terhadap sesama manusia.
AMIN.(13)

Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa,
Bapa kami yang di surga.
Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu,
karena Engkau telah mengutus AnakMu yang tunggal itu
membebaskan kami belenggu kejahatan.
Dia telah menebus kami,
agar kami tidak lagi menjadi hamba dosa
namun menjadi hamba Allah yang merdeka dan bahagia.
Kami membuka hati kami untuk didiami RohMu.
Kiranya Roh Kudus berkenan meneguhkan kami
untuk tidak lagi mematuhi dosa,
namun menyerahkan diriMu
dan menjadi hamba-hamba kebenaran.
Ya Allah yang kami kenal dalam Kristus,
pakailah kami menjadi alat di tanganMu
untuk mewujudkan keadilan,
kesejahteraan dan perdamaian di dunia ini.
AMIN.(14)

Ya Tuhan Allah
yang maha kuasa dan maha kasih!
Kami datang merendahkan diri
menaikkan syukur kepadaMu
sebab Engkau sungguh baik.
Di hadapan tahta rahmatMu kami memohon:
Penuhilah hati kami dengan RohMu
agar kami membalas rahmatMu
dengan menjauhi yang jahat
dan melakukan yang baik.
Tolonglah kami mengarahkan hati dan pikiran kami
kepada hal-hal yang benar,
baik dan indah
serta berguna bagi kehidupan sesama
dan diri kami sendiri.
Tetapi, ingatkanlah kami

agar tidak menghabiskan waktu,
tenaga dan dana kami kepada hal-hal yang tidak benar
dan tidak berguna.
Biarlah FirmanMu yang kudus
semakin tumbuh dan berakar kuat dalam hati kami,
sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik
demi kemuliaan Kristus.
AMIN.(15)

Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang di surga!
Kami bersekutu di hari dan tempat yang Kaukuduskan in
menaikkan doa syukur,
mengenang segala rahmat dan kemurahan Tuhan,
dan mendengar FirmanMu.
Kami mohon kepadaMu:
Berilah RohMu yang Kudus ke dalam hati
agar kasih dan kebenaran
yang dikerjakan oleh AnakMu Yesus, Tuhan kami,
tetap berkumandang
dan bercahaya dari dalam hati kami.
Jadikanlah kami garam dan terang
bagi dunia sekitar kami.
Mampukanlah kami menjadi saksi
dan pelayan kebenaran yang setia dan rendah hati
sampai akhir hidup kami.
Tolonglah kami agar selalu menyangkal diri,
memikul salib kasih,
dan selalu bergembira mengharap pertolonganMu
di dalam Yesus Kristus,
Tuhan kami.
AMIN.(16)

Ya Tuhan Yesus Kristus,
Anak Allah yang kudus!
Sungguh kami memuji dan memuliakan namaMu
sebab Engkau menerima kami tanpa syarat
dan mengasihi kami tanpa pamrih.
Engkau rela menderita dan mati di di kayu salib
demi kehidupan kami.
Engkau menanggung hina,
cela dan cerca demi keselamatan kami.

Bagaimanakah kami harus membalas kasihMu?
Kasihanilah kami,
karena kami tidak dapat berbuat satu pun yang baik
kalau Tuhan tidak bersama kami.
Karena itu, ya Tuhan,
berilah hikmat dan kuasa surgawi kepada kami
supaya kami mau
dan mampu melakukan hal-hal yang baik di dunia ini
demi kemuliaan nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus.
AMIN.(17)

Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa!
Engkau adalah sumber penghiburan
bagi orang yang berdukacita,
kekuatan bagi yang lemah,
dan kehidupan bagi orang yang berputus asa.
Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami.
Tataplah kami orang-orang yang berdukacita,
lemah dan berputus asa menghadapi gelombang
dan badai dunia ini.
Dengarlah, ya Tuhan,
jeritan orang-orang yang menderita ketidadilan
dan ketidakbenaran dunia ini.
Biarlah umatMu kembali melihat
dan mengenal hari ini
Tuhan menghendaki keadilan,
perdamaian, kemerdekaan dan keutuhan ciptaanMu
di dunia ini
dan memanggil kami ambil bagian dalam karyaMu.
AMIN.(18)

Ya Tuhan Allah,
sumber kasih dan damai!
KepadaMulah kami datang membawa seluruh hidup,
ucapan syukur dan pujian kami.
Berilah kami kasih
dan damai yang berasal dari Tuhan itu.
Lindungilah hamba-hambaMu dari maksud jahat
dan tipu daya si iblis dan pengikut-pengikutnya.
Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami,
bebaskanlah kami dari pencobaan,
ancaman dan godaan.
Ajarlah kami menggunakan kasih dan damai
sebagai senjata melawan iblis dan dosa.
Bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan
Kuatkanlah kami agar tidak membalaskan kekerasan
dengan kekerasan,
sebaliknya agar kami setia menjadikan kasih dan damai
sebagai cara dan tujuan hidup kami.
Ya Bapa dalam Yesus,
ingatkanlah kami akan kemenangan Kristus,
supaya kami bertahan
dan akhirnya juga menang dalam iman kami.
AMIN.(19)

Ya Allah, puji-pujian dan kemuliaan milikMu
sampai selama-lamanya!
Engkau adalah Tuhan yang maha kudus
dan maha benar.
HatiMu melimpah dengan rahmat dan pengampunan.
Kami datang memuji Engkau
dan memohon: J
adikanlah hati kami tahir ya Allah
dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh.
Engkau telah mengampuni kami,
mampukanlah kami bertobat
dan mengubah diri kami.
Engkau telah menebus kami,
tolonglah kami mengubah
dan membaharui sikap dan tindakan kami sehari-hari.
Kami bersukacita
dan berjanji hanya beribadah kepadaMu
mengingat kasihMu yang besar
dalam Yesus Kristus,
AnakMu,
Tuhan kami.
AMIN.

(20)

Ya Allah yang bertahta di surga!
Engkau adalah Tuhan yang kudus
namun kami adalah orang berdosa.
Kami datang mendekatkan diri kepadaMu
dan beribadah:
janganlah tolak kami dari hadapanMu.
Janganlah palingkan wajahMu dari kami,
namun terimalah kami demi kebesaran kasihMu.
Bukalah hati kami untuk mendengar FirmanMu
agar kami menjadi anak-anak yang taat kepadaMu.
Namun buka jugalah hatiMu, ya Tuhan,
untuk mendengar doa,
permohonan
dan kerinduan batin kami yang terdalam,
yang kami sampaikan dalam nama Yesus.
AMIN.

(21)

Ya Allah yang maha kuasa dan maha kasih!
KasihMu kekal dan kesetiaanMu selama-lamanya.
Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu,
karena Engkau memelihara kami,
dari dahulu sampai sekarang.
Satu kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami
atau berbuat yang tidak baik kepada kami.
Kami memuji Engkau
karena Injil AnakMu Tuhan Yesus Kristus
telah sampai kepada kami juga.
Tolonglah dan kuatkanlah hati kami
melakukan kasihMu di dunia ini.
Ubahlah dan baharuilah hati kami,
supaya kami semakin hari semakin baik
dan kudus
sampai akhir hidup kami.
Kami berdoa dalam Kristus.
AMIN.(22)

Ya Allah, Bapa yang kekal.
Kasih setiaMu menyertai kami sepanjang hidup kami.
Sampai hari ini
dan sampai di sini Tuhan masih menolong kami.
Hanya karena anugerahMu,
hanya oleh iman kepadaMu,
hanya oleh Injil Yesus Kristus,
kami telah selamat dan hidup.
Bukalah hati kami, ya Allah
dan karuniakanlah kami Roh Kudus,
supaya kami mengerti
dan menghayati keselamatan
dan kehidupan yang telah Kauanugerahkan kepada kami.
Tambahkanlah terus damai,
sukacita dan sejahtera dalam hati kami
sekarang sampai selama-lamanya.
AMIN.(23)

Ya Allah, Bapa yang pengasih!
Kami berkumpul di rumahMu yang kudus ini
untuk menyatukan hati bernyanyi bersyukur
atas segala anugerah yang telah kami terima,
berdoa memohon penyertaan Tuhan,
mengaku dosa dan memohon ampun,
menyaksikan iman
dan mendengarkan FirmanMu
dan menerima berkatMu.
Lihatlah
dan jumpailah kami di sini saat ini, ya Tuhan.
Sapalah dan sentuhlah kami.
Nyatakanlah kehadiranMu
di tengah-tengah kami jemaatMu.
Turunkanlah RohMu yang kudus
ke dalam hati kami masing-masing.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadaMu
dalam AnakMu, Yesus Kristus,
Tuhan kami.
AMIN.

(24)

Ya Allah yang maha kudus dan maha mulia!
Kami bersyukur dan memuji namaMu,
sebab Engkau setia memelihara
dan melindungi gerejaMu
dengan RohMu yang kudus.
Kami gembira melakukan kehendakMu.
Tolonglah kami, ya Tuhan,
agar semakin memurnikan motivasi-motivasi ibadah kam
kepadaMu.
Berilah kami senantiasa hati yang tulus dan ikhlas
serta ajarlah kami setia kepadaMu
dalam suka atau duka,
kaya atau miskin, sehat atau sakit.
Mulialah nama Tuhan selama-lamanya
melalui ibadah dan sikap hidup kami sehari-hari d
alam Kristus.
AMIN.

 

Home: http://rumametmet.com

 

Share on Facebook

12 comments for “DOA-DOA PEMBUKAAN IBADAH

 1. April 16, 2007 at 2:15 pm

  Terima kasih Pdt. Harahap, atas kumpulan doa-doanya. Kalau diijinkan saya akan teruskan kumpulan2 doa ini untuk rekan kami yang tugas/calon majelis di gereja kami. (gereja perantauan…yang mencoba terussss untuk bersyukuuuuuur dan takut akan Tuhan, doakan kami….).

 2. ari sitompul
  January 29, 2008 at 10:50 am

  makasih pak pendeta..saya terbantu banget untuk ngerjain tugas dari dosen…He he ..thanks…Syalom

 3. dewi
  May 11, 2009 at 10:17 pm

  terima kasih byk Pak. Pendeta, buat ini sangat penting bagi sy, agar sy tau cara mengucapkan doa yg baik.

 4. agustina tolangi
  August 20, 2009 at 1:33 pm

  terima kasih, atas kumpulan doa2nya yang boleh menjadi reprensi saya dalam pelayan Tuhan menyertai kita semua. Amin

 5. tommy
  February 17, 2010 at 9:47 pm

  terima kasih Pak Pendeta kumpulan doa2 ini sangat membantu saya dalam pelayan saya. Tuhan memberkati. Amin

 6. argo
  August 26, 2010 at 2:08 pm

  terima kasih atas kumpulan doanya,,
  kalau ada tolong buatkan kumpulan kotbah,, supaya bisa membantu dalam pelayanan,,

 7. fonny
  September 21, 2010 at 7:37 am

  trima kasih pak pendeta… kumpulan doa doa ini sangat membantu saya… dalam pelayanan …apa lagi sy baru di teguhkan menjadi majelis…

 8. april
  July 12, 2011 at 4:43 am

  Thanks pak’pendeta atas kumpulan doa2nya zya ini org yg susah untuk berdoa>>>>,tp ini sangat membantu saya untuk belajar Berdoa

 9. November 12, 2011 at 9:58 pm

  terima kasih atas doa’nya dan semoga TUhan selalu membarkati kita semua. Aminnn..

 10. July 20, 2013 at 11:10 am

  terima kasih pak Pdt untuk postingan doanya. kiranya makin menjadi saluran berkat bagi sesama. amin

 11. Lisa Dwilestari Harminingsih
  September 6, 2013 at 8:55 am

  Terima kasih untuk doa-doanya Bapak. Mohon ijin untuk saya bagikan pada saudara-saudara seiman.

 12. March 9, 2014 at 11:33 am

  Amin ya allah. Tuhan yesuZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *